coachning för privatpersoner


Alla bär vi på unika talanger och förmågor


Vi är ofta medvetna om vad vi kan och vill men ibland ligger de bästa svaren dolda för oss. Coachens mål är att du ska finna de nycklar som öppnar just din dörr till förändring och utveckling. Det kan t.ex. handla om personliga mål du vill uppnå, lösningar på problem du vill hitta eller utmaningar i ditt liv som du vill tackla. Det kan också handla om yrkesmässiga ambitioner som du har. Om du tycker att det är svårt att sätta ord på vad du vill, du kanske bara känner att det behövs någon form av förändring, så får du stöd i att formulera vilka mål det är du faktiskt vill nå. Inget ämne är för stort eller för litet för att tas upp i coachningssamtalet.


Just nu är den enda tid då du kan påverka ditt liv


Det är i ljuset av förutsättningarna här och nu som du formulerar de mål och göra de val som skapar din framtid. Så för att hjälpa dig odla det där medvetet närvarande förhållningssättet som gör att du kan sortera ut och fokusera på de nyckelkomponenter som här och nu kommer att ta dig närmare din målbild kombinerar vi coachning enligt International Coach Federation med inslag av mindfulness. Läs mer om mindfulness.


Alla bär vi på unika talanger och förmågor


Vi är ofta medvetna om vad vi kan och vill men ibland ligger de bästa svaren dolda för oss. Coachens mål är att du ska finna de nycklar som öppnar just din dörr till förändring och utveckling. Det kan t.ex. handla om personliga mål du vill uppnå, lösningar på problem du vill hitta eller utmaningar i ditt liv som du vill tackla. Det kan också handla om yrkesmässiga ambitioner som du har. Om du tycker att det är svårt att sätta ord på vad du vill, du kanske bara känner att det behövs någon form av förändring, så får du stöd i att formulera vilka mål det är du faktiskt vill nå. Inget ämne är för stort eller för litet för att tas upp i coachningssamtalet.


Just nu är den enda tid då du kan påverka ditt liv


Det är i ljuset av förutsättningarna här och nu som du formulerar de mål och göra de val som skapar din framtid. Så för att hjälpa dig odla det där medvetet närvarande förhållningssättet som gör att du kan sortera ut och fokusera på de nyckelkomponenter som här och nu kommer att ta dig närmare din målbild kombinerar vi coachning enligt International Coach Federation med inslag av mindfulness. Läs mer om mindfulness.

Individuell coachning ger dig:


Möjligheter att nå dina mål
Fördjupad självinsikt
Stärkt självförtroende
Insikter om dina styrkor, drivkrafter och vad som motiverar dig
Förståelse för vad som håller dig tillbaka och hur du övervinner dina hinder
Möjlighet att finna lösningar på problem
Verktyg för att förbättra det som redan är bra
Ökad handlingskraft
Stöd i att hantera krav och förväntningar från din omgivning
Nya och vidgade perspektiv
Möjlighet att bättre hantera förändring
Balans mellan privat- och yrkesliv
Ökat välmående och att trivas med dig själv och ditt liv

Coachens ledord

“Det är min orubbliga övertygelse att du, personen framför mig, besitter fantastiska och unika förmågor och styrkor, några du kanske inte ens är medveten om att du äger. Jag kommer att vara din partner och ledsagare på din resa mot att upptäcka, omfamna och omsätta alla dessa förmågor och styrkor på precis det sätt som du önskar och som är bäst för just dig. Jag är din största supporter och jag är med dig varje steg på vägen.”

Så här går det till

Vi startar med ett kostnadsfritt samtal där du får möjlighet att berätta om ditt mål med coachningen, ställa de frågor du har samt få utförlig information om oss och våra arbetsmetoder.

Väljer du därefter att gå vidare inleder vi våra coachningssamtal. Första gången vi ses skapar vi tillsammans en konkret samarbetsplan samt kommer överens om hur många gånger vi ska träffas. Beroende på vad som passar bäst kan samtalen ske öga mot öga, via video eller telefon.

Din coach har tystnadsplikt.

Kontakta oss redan idag för att boka ett kostnadsfritt samtal.