mindfulness för företag


Prioritera medarbetarnas välmående


Mindfulnessträning på arbetsplatsen har en långsiktigt hälsofrämjande inverkan och innebär en medveten prioritering av medarbetarnas välmående och den attraktiva arbetsplatsen.


Det är fullt möjligt att tillämpa mindfulnesstekniker för att bättre hantera viktiga arbetsmoment och utmaningar som vi möter under en arbetsdag. Detta kan innebära allt ifrån effektivare möten till en klokare och mindre överväldigande hantering av inkommande e-post.


Uppläggen för våra mindfulnessträningar är behovsstyrda och anpassas i nära dialog med er.


Prioritera medarbetarnas välmående


Mindfulnessträning på arbetsplatsen har en långsiktigt hälsofrämjande inverkan och innebär en medveten prioritering av medarbetarnas välmående och den attraktiva arbetsplatsen.


Det är fullt möjligt att tillämpa mindfulnesstekniker för att bättre hantera viktiga arbetsmoment och utmaningar som vi möter under en arbetsdag. Detta kan innebära allt ifrån effektivare möten till en klokare och mindre överväldigande hantering av inkommande e-post.


Uppläggen för våra mindfulnessträningar är behovsstyrda och anpassas i nära dialog med er.

Positiva effekter av att introducera mindfulness på arbetsplatsen är:


Förbättrade relationer
Förbättrad kommunikation
Ökat fokus
Ökad kreativitet
Bättre beslutsfattande
Ökad förmåga att hantera förändringar
Bättre planering och prioritering
Förbättrad koncentration
Ökad motivation
Medveten målsättning
Främjar “Work-life balance”.

Så här går det till


1. Dialog kring nuläget samt era behov.
2. Presentation av träningsprogram och upplägg.
3. Genomförande av träning i grupp och/eller med enskilda medarbetare. Beroende på vad som passar bäst kan träningen ske på plats, via video eller telefon.
4. Tillsammans utvärderar vi genomförd träning.


Pris enligt offert.


Kontakta oss gärna för att få veta mer om vad vi kan göra för din arbetsplats.


Coachning på arbetsplatsen


Oavsett din ansvarsposition eller yrkesroll så är personlig coachning på arbetsplatsen en möjlighet att ge individuell utformning till din egen utvecklingsprocess.

Vill du växa som ledare eller i din yrkesroll, hitta nya strategier i karriären eller nå verksamhetsmålen?