mindfulness


Prioritera ditt välmående


Mindfulness är i grunden ett förhållningssätt som går ut på att avsiktligen vara uppmärksam på det som pågår här och nu - istället för att låta fruktlöst grubblande över vad som redan har hänt, eller kanske kommer att hända, stjäla din uppmärksamhet och energi. I praktiken är det en metod för stresshantering, en möjlighet att ta hand om dig själv, lära känna dig själv och dina behov.


Mindfulnessträning är en källa till återhämtning, fokus och lugn. Oavsett din livssituation kan du med enkla övningar minska din stress, öka din livskvalitet och få ut mer av dina upplevelser.


Prioritera ditt välmående


Mindfulness är i grunden ett förhållningssätt som går ut på att avsiktligen vara uppmärksam på det som pågår här och nu - istället för att låta fruktlöst grubblande över vad som redan har hänt, eller kanske kommer att hända, stjäla din uppmärksamhet och energi. I praktiken är det en metod för stresshantering, en möjlighet att ta hand om dig själv, lära känna dig själv och dina behov.


Mindfulnessträning är en källa till återhämtning, fokus och lugn. Oavsett din livssituation kan du med enkla övningar minska din stress, öka din livskvalitet och få ut mer av dina upplevelser.

Mindfulness hjälper dig att:


Minska din stress och oro
Öppna upp för kreativitet, nya ideér, perspektiv och lösningar
Fokusera på det som är viktigt
Stärka din närvaro i mötet med andra
Hantera förändringar bättre
Bygga självkänsla och glädje
Lyssna mer på din kropp
Öka din effektivitet
Öka ditt tålamod
Sova bättre


Mindfulness på arbetsplatsen


Mindfulnessträning på arbetsplatsen har en långsiktigt hälsofrämjande inverkan och innebär en medveten prioritering av medarbetarnas välmående och den attraktiva arbetsplatsen.


Det är fullt möjligt att tillämpa mindfulnesstekniker för att bättre hantera viktiga arbetsmoment och utmaningar som vi möter under en arbetsdag.

Uppläggen för våra mindfulnessträningar är behovsstyrda och anpassas i nära dialog med er.

Mindfulnessträning


Oavsett om du som privatperson kommer till ett av våra träningstillfällen eller om det gäller ett skräddarsytt upplägg för din arbetsplats så bygger Pluskompaniets mindfulnessträning på följande grunder och principer.

GRUNDLÄGGANDE TRÄNING

FOKUSERAD UPPMÄRKSAMHET
När du tränar Fokuserad Uppmärksamhet vässar du din förmåga att medvetet rikta och bibehålla ditt fokus utan att bli distraherad av det konstanta bruset från dina tankar och en omvärld som hela tiden gör anspråk på din uppmärksamhet.

NYCKELORD
Lugn | Fokus | Vakenhet | Effektivitet | Koncentration | Kvalitet

ÖPPEN MEDVETENHET
När du tränar Öppen Medvetenhet ökar din förmåga att i varje situation neutralt observera dina tankar, känslor, sinnesintryck och din omvärld. Detta öppnar upp för möjligheten att medvetet välja syfte och mål (riktning) för din Fokuserade Uppmärksamhet.
Öppen Medvetenhet stärker din insikt kring hur du relaterar till och påverkas av dina tankar. Detta nya perspektiv motverkar förhastade, automatiska reaktioner och ger dig istället tid och utrymme att medvetet välja om, när och hur du vill reagera och handla.

NYCKELORD
Kreativitet | Självkännedom | Perspektiv | Möjligheter | Relationer | Vila

Principer

NÄRVARO
2 minuter med någon som är fullt närvarande och uppmärksam är mer givande än 10 minuter med någon som är ofokuserad. Stärk din närvaro i mötet med andra. Få ut mer av dina upplevelser.

TÅLAMOD
“Där ingen nyckel passar, där öppnar tålamodet”. Odla din förmåga att välja medvetna och kloka svar över impulsiva reaktioner.

VÄNLIGHET
Vad behöver du från andra för att vara lycklig, och vad behöver andra av dig? Använd vänlighet för att bygga självkänsla och utveckla relationer.

NYBÖRJARSINNE
Varje vardag är en ny dag. Undvik att fastna i invanda sätt att se på saker och ting. Låt istället din nyfikenhet öppna upp för kreativitet, nya idéer, perspektiv och lösningar.

ACCEPTANS
Förändra ditt förhållningssätt till negativa erfarenheter och upplevelser. Frigör kraft att fokusera på det du kan och vill påverka.

BALANS
Lär dig att inte låta automatiska reaktioner och impulser styra dina beteenden. Skapa utrymme för lugn och frihet i en hektisk vardag.

GLÄDJE
Skapa förståelse för hur din sinnesstämning påverkar dig och andra. När du väljer att göra något med glädje ger du näring till dina kroppsliga och mentala resurser.

SLÄPPA TAGET
“Det första steget mot att få det du vill är att släppa taget om det du inte vill ha.” Förhindra att kedjereaktionen av inkräktande och hämmande tankar tar fart. Byt känslan av stress och oro mot ett lättare och mer flexibelt sinne.